Strada Brândușa nr. 2, Iași

Termenii și condițiile generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul www.lauraneamtu.ro, SC Braining –Now și Laura Cristina Neamțu prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Prelucrarea se efectuează cu respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viața privată fiind garantate.

Prin completarea formularului de contact și al Contractului de Prestări Servicii sunteți de acord să vă fie prelucrate şi folosite datele conform politicii de protecţie a datelor cu caracter personal. De asemenea sunteți de acord cu termenii şi condiţiile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii și executării Contractului.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi prelucrate în scopul executării Contractului dintre părți, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturarea și încasarea contravalorii Serviciilor prestate. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvaluite autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate dar și alte informații furnizate de utilizator prin Contractul de furnizare Servicii (cum ar fi: adresa de e-mail, numar de telefon) vor putea fi prelucrate de Administrator cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, în special a dreptului de informare și opoziție, în urmatoarele scopuri:

 • efectuarea de comunicări comerciale
 • comunicarea privind statusul Serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerată o necesitate pentru produsele și serviciile oferite de Administrator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generala

Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/împuternicitului în sistemele de prelucrare ale site-ului și ale Administratorului pentru realizarea operațiunilor de facturare, respectiv, cele care sunt necesare sau în legătura cu executarea Contractului.

Toate datele cu caracter personal sunt procesate în siguranță și sunt păstrate pe computer, protejate prin parolă în conformitate cu cerințele Organizației din Politica de control al accesului.

Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de catre Utilizator.

Site-ul nu colectează date cu caracter personal fără acordul prealabil al Utilizatorilor

Utilizatorul are următoarele drepturi în legatură cu datele personale furnizate:

 • dreptul la informare și acces
 • dreptul de intervenție asupra datelor
 • dreptul la rectificare
 • dreptul la ștergerea datelor
 • dreptul la restricționarea prelucrării
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de opozitie si dreptul decizional individual automatizat, inclusiv, crearea de profiluri
 • dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi se va înainta către Administrator o cerere scrisa, la adresa de e-mail lauracristina.neamtu69@gmail.com